Contact

 

Stichting Vrienden van de Noorder Poort

S.V.N.P.

Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen 

Tel: 0521 321204, e-mail: mail@svnp.org                


Donateur Worden en Vriendenbrief Ontvangen

Wanneer u donateur (Vriend) wordt van de SVNP dan ontvangt u de halfjaarlijkse Vriendenbrief.
Dit kan door jaarlijks minimaal 15 euro over te maken  op SVNP rekeningnummer

NL82INGB0004 5634 61 t.n.v. Stg Vrienden van de Noorder Poort,

Butenweg 1, 8351GC, Wapserveen o.v.v.‘Vriend worden‘.


Door overmaking van een eenmalige bijdrage van 400 euro bent u ‘Vriend voor het

leven‘.Vermeld bij overmaking duidelijk uw naam en adres en of het gaat om het worden

van Vriend of dat het een gift betreft.


Nieuw: u kunt nu ook een Automatische incasso.pdf opdracht geven!


Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De SVNP is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Daarmee is de Stichting Vrienden van de Noorder Poort vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Hierdoor gaat het volledige bedrag van uw gift naar de stichting.
Voor donateurs bestaat er ook een fiscaal voordeel. Zo zijn onder andere periodieke schenkingen aftrekbaar. Hierbij gaat het om een vaste gift voor een periode van ten minste vijf jaar.

Op deze pagina vindt u de ANBI-informatie van de SVNP.

Home SVNP

Projecten

Vriendenbrieven

Bestuur SVNP


Welkom.htmlProjecten.htmlVriendenbrieven.htmlBestuur_SVNP.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3