Projecten

 

Hier volgt een overzicht van de tot nu toe gerealiseerde projecten:

- Realisatie kinhinpaden

  1. -Aanschaf grasmaaier

  2. -Renovatie badkamers

- Renovatie theekamer

- Kaartenset

- Aankoop buurland

- Nieuw rieten dak

Realisatie kinhinpaden

In het voorjaar van 2014 kreeg de Vriendenstichting een verzoek van het bestuur van de Noorder Poort een bijdrage te doneren van € 30.000 voor de realisatie van  Kinhinpaden op het Nieuwe Land. Er is een grote fundraisingactie op touw gezet om het gevraagde bedrag bij elkaar te krijgen. De actie kreeg de naam: LÓÓP, er is geen weg. Vrienden van de Stichting en ook de leden van de Sangha van de Noorder Poort  zijn via mail en een speciale Vriendenbrief benaderd om een bijdrage te leveren. Dit heeft geleid tot verschillende spontane acties van mensen om geld te genereren voor dit doel.  Naast financiële donaties werden er bijvoorbeeld planten en boekenleggers beschikbaar gesteld om te verkopen en is er geld geworven middels gesponsorde hardloopkilometers. Er is ook bijgedragen in de vorm van arbeid, tijdens de werkweken. Poelen werden uitgegraven om de grond elders weer op het land te gebruiken. Al deze bijdragen hebben het mogelijk gemaakt dat de SVNP op een feestelijke bijeenkomt op zaterdag 18 oktober 2014 het gevraagde bedrag aan de voorzitter van het bestuur van de Noorder Poort kon overhandigen. Het buitenterrein van de Noorder Poort is nu ingericht met een kilometer lang pad, geschikt om in alle seizoen loopmeditatie te doen.
 

Aanschaf grasmaaier

Zomer 2013 vroeg het bestuur van de Noorder Poort om een nieuwe grasmaaier.  De oude was op en met het oog op het “nieuwe land” en het maaien van de kinhinpaden moest er een zwaardere machine komen.

De kinhinpaden ( kinhin is loopmeditatie) zijn heel belangrijk in de zenoefening.

Dat was een prachtig motief voor de SVNP om op dit verzoek in te gaan. En dankzij de Vrienden van de Noorder Poort was er voldoende geld in kas.

Inmiddels is de structuur van de kinhin paden duidelijk zichtbaar. In totaal 1 km lang! In de sesshins wordt er al volop gebruik van gemaakt.

Vooral buurman Klaas  is er erg blij mee en maait al jaren nauwkeurig en met hartelust. In overleg met hem heeft de Noorder Poort de machine dan ook aangekocht.

Renovatie badkamers

In bijna alle 15 gastenslaapkamers van de Noorder Poort moest het tegelwerk worden vernieuwd en zijn waterbesparende douchekoppen geplaatst. In dat kader is er een brief naar de Vrienden verstuurd  met de vraag om te komen helpen bij het sloopwerk of om een financiële bijdrage te leveren. Ook in dit project is weer bespaard op het totaalbedrag door de hulp van vrijwilligers die een week lang onder andere tegelvoegen hebben verwijderd en puin hebben afgevoerd. Tijdens de vriendendag in 2010 konden we met trots de vernieuwde en gerenoveerde ruimtes aan de gasten laten zien.
 

Theekamer

De theekamer in het zencentrum  is een veelgebruikte plek tijdens retraites. Het keukenblok in de theekamer was dringend  aan vernieuwing toe. Door het sloopwerk met de hulp van vrijwilligers uit te voeren kon veel geld worden bespaard. En mede door een financiële bijdrage van de SVNP is in 2009  een nieuwe keuken gerealiseerd.

 

Kaartenset

Op zondag, 25 mei 2008, heeft de SVNP 1.000 mooie kaartensets aan Jiun Hogen roshi overhandigd. Deze mapjes, ieder bestaande uit 6 kaarten met envelop en een boekenlegger, zijn een actie ter ondersteuning van het zencentrum. De kaartenmapjes zijn tevens het antwoord op het verzoek vanuit de sangha (zengemeenschap) om iets tastbaars van de Noorder Poort mee naar huis te kunnen nemen.

     
                                                                          

      Op de kaarten zijn afbeeldingen van    

      schilderijen te zien die gemaakt door

      kunstenaar en Noorder Poort kok

      Marja Marjita Timmer. De kaarten en

      het mapje zijn in de herkenbare

      huisstijl van de Noorder Poort

      vormgegeven.

 
 

Aankoop buurland

Om de stilte rondom het zencentrum ook in de toekomst te behouden is in 2008 het buurland, 3,6 hectare groot, aangekocht. Hiervoor is aan de SVNP een bijdrage van € 20.000 gevraagd. Dit heeft de SVNP zonder fondsenwervingsactie kunnen realiseren. De SVNP beschikte nog over voldoende financiële middelen om de Noorder Poort met de aankoop te helpen. Met name legaten en periodieke schenkingen vormden de basis van het benodigde bedrag.

Nieuw rieten dak
Om de vervanging van het oude, rieten dak van de Noorder Poort te kunnen bekostigen is  een grote fondswervingsactie  gestart. Er is een speciale actiebrief naar alle mensen van de SVNP ledenlijst gegaan en naar alle contacten van de Noorder Poort. Ook is er een kano-tocht georganiseerd en kon men via de website zien hoeveel geld er binnenkwam. 
Zoals gehoopt was na een jaar het benodigde geld binnen en is in 2008 het dak van nieuw riet voorzien. De realisering van het nieuw gedekte dak is gevierd met een groot feest met een muzikaal optreden, uitgebreide Japanse lunch en rondleidingen.